1. Izvođenje mega šipova na Hotelu Metropol u Beogradu
 2. Izvodjenje radova obezbedjenja temeljne jame I zaštite susednih objekata na izgradnji stambeno-poslovnog objekta u Ulici cara Nikolaja II 23 u Beogradu
 3. Izvodjenje gradjevinskih radova na nadogradnji I rekonstrukciji garaže Obilićev venac
 4. Izvodjenje radova na rekonstrukciji I sanaciji temelja objekta škole za potrebe Vazduhoplovne akademije u Beogradu
 5. Izvodjenje radova na ojačanju temeljne konstrukcije mega šipovima za objekat Osnovne škole Svetozar Marković u Hadži Melentijevoj 62 u Beogradu
 6. Izvođenje radova obezbeđenja temeljne jame I zaštite susednih objekata na izgradnji stambeno-poslovnog objekta u Ulici generala Anrija 13 u Beogradu
 7. Fundiranje mega šipovima proizvodnog prostora za ugušivač deiking postrojenja u fabrici kartona Umka doo
 8. Izvođenje radova na zaštiti iskopa temeljne jame I obezbeđenja susednih objekata za izgradnju Razvojno stomatološko-istraživačkog I implantološkog centra sa podzemnom garažom za potrebe Stomatološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
 9. Izvodjenje radova na rekonstrukciji I ojačanju temeljne konstrukcije mega šipovima i zamena horizontalnog razvoda kanalizacije na zgradi Ambasade Republike Poljske u Beogradu
 10. Izvodjenje mega šipova u okviru izgradnje poslovnog objekta, Hotel Mona koja je oivičena ulicama cara Uroša, Dračka I Solunska u Beogradu
 11. Izvodjenje zaštitne konstrukcije za obezbedjenje platoa Manastira Svetog Hristofa u Mislođinu kod Obrenovca
 12. Izvodjenje mega šipova na Hotelu Hilton u Ulici kralja Milutina u Beogradu
 13. Izvodjenje mega šipova za sanaciju temelja rezervoara u kompleksu Coca Cola u Zemunu
 14. Sanacija tri temelja samca čeličnim mega šipovima na objektu Distributivni centar Univerexport doo Novi Sad
 15. Sanacija klizišta u Likodri, opština Krupanj
 16. Razupiranja